Femeia a alcătuit subiectul principal sau cel puţin episodic al celei mai mari părţi a literaturii. G. Ibrăileanu

30.09.2015

PATRIMONIUL ŞTIINŢIFIC A PROFESORILOR USARB


   În incinta sălii de lectura nr. 1 Ştiinţe socioumanistice şi economice a fost inaugurată expoziţia „Patrimoniul ştiinţific a profesorilor USARB”: Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale; Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale mediului.
    Expoziţia cuprinde diverse genuri şi tipuri de documente: anale ştiinţifice, manuale, suporturi de curs, indicaţii metodice, culegeri de teste şi probleme, lucrări practice, texte pentru prelegeri, monografii, articole ştiinţifice. Lucrările respective fiind rezultatul activităţii ştiinţifice a profesorii USARB

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu